top of page
搜尋
  • 作家相片Admin

腦癇症 – 零誤解 !!

安老事務委會員主席林正財醫生,除咗關心長者外,都好關心患有腦癇症嘅兒童、成人同家屬。

林醫生對大家有咩呼籲呢?

林醫生其他的訪問片段:

2018國際腦癇日-影片 (google.com)


11 次查看0 則留言
bottom of page