top of page
  • 作家相片Admin

腦癇症 – 零誤解 !!

安老事務委會員主席林正財醫生,除咗關心長者外,都好關心患有腦癇症嘅兒童、成人同家屬。

林醫生對大家有咩呼籲呢?

林醫生其他的訪問片段:


13 次查看0 則留言

Comments


bottom of page